Pohybové hry v tělocvičně s náčiním

Kroužek je zaměřený na cvičení rodičů a dětí. Děti si zlepšují koordinaci pohybů formou her, získávají postřeh a obratnost. 

Hravé cvičení rozvíjí fyzické i psychické zdatnosti, hrubou a jemnou motoriku.
Cvičení je vhodné pro děti už od 2 let.

 

Každé pondělí 16.00  - 17.00 hodin v ZŠ Buttulova Chotěboř

Začínáme 5. 10. 2020, úvodní hodina zdarma !

Díky nařízení Krajské hygienické stanice posouváme začátek kroužku na pondělí 19.10. 2020.

O případném dalším posunu budeme včas informovat.

 

Součást lekcí:

  • Rozcvička, (chůze, běh, skoky)
  • Pohybové hry
  • Cvičení s různými netradičními pomůckami (padák, stuhy, balony, obruče, šátky, kužely, apod.)
  • Cvičení na nářadí (lavičky, žíněnky, trampolíny, žebřiny, kruhy, švédská bedna)
  • Rytmické básničky a písničky s pohybem
  • Relaxace, uvolnění

 

Vemte svým dětem pohodlné oblečení, pevnější obuv (zpočátku postačí i bačkůrky) a nápoje.
Pro rodiče doporučujeme také pohodlné sportovní oblečení a cvičební obuv.

Cena: Úvodní hodina zdarma

650,- Kč na půl roku (říjen – leden )
1100,- Kč na celý rok (říjen – duben)

Pří pozdějším nástupu individuální cena

Přijďte se podívat, budeme se těšit.

 

Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení.

Angelo Mosso

Postavil tělocvik na spontánních činnostech, hrách, sportovních cvičeních a na zdravém závodění.

Go to top