Pohybové hry v tělocvičně s náčiním

Kroužek je zaměřený na cvičení rodičů a dětí. Děti si zlepšují koordinaci pohybů formou her, získávají postřeh a obratnost. 

Hravé cvičení rozvíjí fyzické i psychické zdatnosti, hrubou a jemnou motoriku.
Cvičení je vhodné pro děti už od 2 let.

 

Každé pondělí 16.00  - 17.00 hodin v ZŠ Buttulova Chotěboř

Začínáme 5. 10. 2020, úvodní hodina zdarma !

Díky nařízení Krajské hygienické stanice posouváme začátek kroužku na pondělí 19.10. 2020.

O případném dalším posunu budeme včas informovat.

 

Součást lekcí:

  • Rozcvička, (chůze, běh, skoky)
  • Pohybové hry
  • Cvičení s různými netradičními pomůckami (padák, stuhy, balony, obruče, šátky, kužely, apod.)
  • Cvičení na nářadí (lavičky, žíněnky, trampolíny, žebřiny, kruhy, švédská bedna)
  • Rytmické básničky a písničky s pohybem
  • Relaxace, uvolnění

 

Vemte svým dětem pohodlné oblečení, pevnější obuv (zpočátku postačí i bačkůrky) a nápoje.
Pro rodiče doporučujeme také pohodlné sportovní oblečení a cvičební obuv.

Cena: Úvodní hodina zdarma

650,- Kč na půl roku (říjen – leden )
1100,- Kč na celý rok (říjen – duben)

Pří pozdějším nástupu individuální cena

Přijďte se podívat, budeme se těšit.

 

Go to top